Masopustní rej v Sedlici a Krásnici

26.05.2013 09:33

Zúčastnili jsme se i se zvířátky tradičního masopustního reje.